Fødevarekontrol i frysehuse

Når der er tale om virksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer, så er kontrol af sikkerheden omkring selv samme fødevarer rigtig vigtigt. Professionelle frysehuse vil altid skulle føre en egenkontrol og sikre, at alt fungerer, som det skal. De sikrer løbende, at temperaturerne er korrekte, så intet tør eller bliver for koldt. Og de sikrer, at alle varer hele tiden behandles korrekt, både ved ankomsInside_the_cold_store_-_The_USDA_genebank_in_Ames,_Iowa_-_(1)t, ved indfrysning, mens det er lagret hos dem, og når varerne skal videre i systemet via enten lastbil eller skib.
Tilsvarende er der kontrol, når det kommer til frostvarer, der ankommer til Danmark fra resten af verden, både indenfor og udenfor EU. Og det gælder både sæsonvarer, og de varer, der er tilgængelige året rundt.
På frysehuse kender de ansatte den lovgivning, der er på området, og de sikrer gennem den daglige drift, at den overholdes, så fødevarerne hele tiden lever op til kravene. Desuden sikrer Fødevarestyrelsen at lovkravene på området overholdes ved at de kommer på kontrolbesøg – både planlagt og de ikke planlagte besøg. Fødevarestyrelsen laver en fyldestgørende rapport om forholdene i frysehuset, og herunder kigges der både på den konkrete håndtering af alle de forskellige fødevaretyper, men det undersøges også, om papirarbejdet er udført tilstrækkeligt, så fødevarerne kan spores både i virksomheden, men også hvor de kommer fra, hvem der er kunde, og hvor de skal leveres.
Det er et logistisk arbejde at få det hele til at gå op, og netop derfor kræver det sin mand eller kvinde at være ansat ved et frysehus, da du skal vide noget om fødevarer, behandling af disse, frostforholdene generelt og lovkravene på området.
Derfor har mange frysehuse meget tekniske IT-systemer, der er en daglig hjælp, og som gør at netop dine varer nemt kan findes, så du kan få en status på dem, eller ændre i aftalen undervejs om nødvendigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *